Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w BrzeskuBiuletyn Informacji PublicznejKuratorium Oświaty w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Papieski w Krakowiedeklaracja-dost.jpgCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja EgzaminacyjnaOśrodek Rozwoju Edukacji

Social Media

Facebook 

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu 2021szk-dialogu2020.jpgszkoła dialogu 2019szkoła dialogu 2018szkoła dialogu 2017szkoła dialogu 2016

Znak Jakości

Tarcza Jakości - Brązowa Szkoła w Rankingu Perspektywy

REKRUTACJA


Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku:

  • 16 maja – 20 czerwca 2022r. – składanie wniosku do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami,
  • 24 czerwca – 12 lipca 2022r. – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 19 lipca 2022r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • do 25 lipca 2022r. – w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone wcześniej przy uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej).
  • 26 lipca 2022r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

Kryteria oraz warunki postępowania rekrutacyjnego do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na rok szkolny 2022/2023 zostaną ogłoszone na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.

Podstawa prawna:
Rozporządzeniu MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dziennik Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf.