Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w BrzeskuBiuletyn Informacji PublicznejKuratorium Oświaty w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Papieski w Krakowiedeklaracja-dost.jpgCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja EgzaminacyjnaOśrodek Rozwoju Edukacji

Social Media

Facebook 

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu 2021szk-dialogu2020.jpgszkoła dialogu 2019szkoła dialogu 2018szkoła dialogu 2017szkoła dialogu 2016

Znak JakościŚwietlica


Świetlica szkolna jako wewnątrzszkolna instytucja pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie uczęszczający do Liceum Ogólnokształcącego i nauczyciele zatrudnieni w szkole.

W zakresie opieki sprawuje podstawowe potrzeby takie jak: bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi.

W zakresie wychowania wywiera taki wpływ na młodzież, aby powodować pozytywne, prowadzące do osiągnięcia samodzielności zmiany w ich osobowości, w tym troskę o dobre relacje społeczne mające znaczący wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Świetlica jest również doskonałym miejscem do realizacji założeń programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Postawy prospołeczne rozwijają takie działania świetlicowe jak udział w konkursach, akcjach, imprezach i uroczystościach świetlicowych oraz rozpropagowywanie działalności klubów i organizacji funkcjonujących na terenie szkoły. Pokazywanie sylwetek absolwentów i ich ścieżek edukacyjno-zawodowych jest stałym elementem zakresu działań świetlicy.

W zakresie dydaktycznych zadań szkoły, rola świetlicy szkolnej sprowadza sie do poszerzania wiedzy uczniów i kształtowania różnego rodzaju umiejętności poprzez organizowanie warunków do nauki własnej oraz wskazywania możliwości i źródeł pozyskiwania różnego rodzaju informacji. Świetlica proponuje wychowankom w ramach swojej działalności oglądanie ciekawych filmów (w tym lektur szkolnych) oraz korzystanie z czasopism i gier edukacyjnych będących na wyposażeniu świetlicy.

Sala świetlicy jest wyposażona również w komputer i projektor, które wspomagają nauczycieli i wychowawców w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

W zakresie zajęć profilaktycznych, świetlica kompensuje trudne warunki lub brak zainteresowania ze strony najbliższych, udzielając pomocy i wsparcia emocjonalnego. W ciągu roku szkolnego wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia dotyczące przeciwdziałania wulgaryzacji języka, podnoszenia poczucia własnej wartości oraz chorób cywilizacyjnych często we współpracy z panią higienistką szkolną.

Świetlica szkolna działa w oparciu o plan pracy zatwierdzany co roku przez Dyrektora Szkoły.

Zapraszamy do odwiedzania świetlicy szkolnej!
Wszyscy jesteście mile widziani! :)