Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w BrzeskuBiuletyn Informacji PublicznejKuratorium Oświaty w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Papieski w Krakowiedeklaracja-dost.jpgCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja EgzaminacyjnaOśrodek Rozwoju Edukacji

Social Media

Facebook 

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu 2021szk-dialogu2020.jpgszkoła dialogu 2019szkoła dialogu 2018szkoła dialogu 2017szkoła dialogu 2016

Znak JakościStypendium


Stypendium Starosty Powiatu Brzeskiego

Stypendium może otrzymać uczeń, który w danym roku szkolnym jest laureatem lub finalistą międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy lub jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy na szczeblu wojewódzkim. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół lub opiekun prawny albo sam kandydat, jeżeli jest pełnoletni. Wręczenie okolicznościowych dyplomów następuje na sesji Rady Powiatu Brzeskiego.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust.2 ustawy o systemie oświaty, czyli - otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych co najmniej dobre. Kandydata – tylko jednego – z każdego typu szkoły typuje Samorząd Uczniowski. Kandydat w roku szkolnym, na które będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia

Kandydatami do stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą być uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne. Kandydat winien być laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju lub laureatem konkursu na pracę naukową lub uczniem szkoły uzyskującym najwyższe wyniki w nauce lub uczniem uczestniczącym w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów lub uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.