Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w BrzeskuBiuletyn Informacji PublicznejKuratorium Oświaty w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Papieski w Krakowiedeklaracja-dost.jpgCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja EgzaminacyjnaOśrodek Rozwoju Edukacji

Social Media

Facebook 

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu 2021szk-dialogu2020.jpgszkoła dialogu 2019szkoła dialogu 2018szkoła dialogu 2017szkoła dialogu 2016

Znak JakościDeklaracja dostępności


Wstęp Deklaracji

Liceum im. Mikolaja Kopernika w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kopernik.brzesko.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Liceum im. Mikolaja Kopernika w Brzesku
ul. Leopolda Okulickiego 2
32-800 Brzesko

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona www.kopernik.brzesko.pl posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Stronę www.kopernik.brzesko.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.kopernik.brzesko.pl spełnia wymagania w 97.91%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@lobrzesko.pl, tel./fax: (14) 68 63 200, (14) 68 63 837. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową oraz telefoniczną.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Leopolda Okulickiego 2. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Przez dalsze przejścia może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze. Na piętro można wyjechać windą znajdującą się na wprost wejścia głównego. Schody prowadzące na halę sportową można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego.

Przed budynkiem - wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku - w pomieszczeniu portierni jest dostępna mobilna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, jednak opisy pomieszczeń są kontrastowe i wykonane drukiem powiększonym.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.