Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w BrzeskuBiuletyn Informacji PublicznejKuratorium Oświaty w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Papieski w Krakowiedeklaracja-dost.jpgCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja EgzaminacyjnaOśrodek Rozwoju Edukacji

Social Media

Facebook 

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu 2021szk-dialogu2020.jpgszkoła dialogu 2019szkoła dialogu 2018szkoła dialogu 2017szkoła dialogu 2016

Znak Jakości

Tarcza Jakości - Brązowa Szkoła w Rankingu Perspektywy

Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021


efs-kolor-300dpi-rgb.jpg


cloud-computing.png     Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły oraz właściwych postaw, umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym i gwarantujących właściwe funkcjonowanie na rynku pracy, poprzez realizację zajęć on-line z zakresu matematyki i biologii, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające (60 godz.) dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w dwóch obszarach tematycznych: matematyka i biologia. Zajęcia odbywać się będą we współpracy z uczelniami wyższymi w formie zajęć on-line w okresie dwóch semestrów w roku szkolnym 2020/2021. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyć będą w zajęciach na uczelni wyższej, które będą prowadzone wg scenariuszy przygotowanych w projekcie koordynacyjnym Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt przewiduje także zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Metodyka realizacji projektu wpływa korzystnie na świadomość uczniów w zakresie wyboru kierunku studiów i dostarcza doświadczeń na temat specyfiki studiowania. Ponadto zwiększa motywację do kontynuacji nauki, a dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii wyrównuje poziom dostępu do wiedzy na terenie województwa.

Całkowita wartość projektu: 14 413,67 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Informacje dotyczące rekrutacji

Drodzy Uczniowie,

Od listopada br. w naszej szkole rozpoczynamy zajęcia on - line z matematyki i biologii w ramach projektu Małopolska Chmura edukacyjna – przedmioty ogólne”.
Celem projektu w zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest m.in.:

podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym poprzez realizację zajęć on-line z zakresu przedmiotów ogólnych; rozwijanie zdolności i zainteresowań ze wsparciem wiodących uczelni;
zwiększenie świadomości wyboru kierunków studiów i specyfiki studiowania;
zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki oraz wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

W zajęciach on –line w każdym z obszarów tematycznych  (matematyka, biologia) może uczestniczyć 15 uczniów.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

zapoznać się z regulaminem projektu 
wypełnić niezbędną dokumentację – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 i złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż 29 października 2020 roku. 

O zakwalifikowaniu uczniów do udziału w zajęciach on-line w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 
Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą mailową poprzez e - dziennik przez szkolnego koordynatora projektu. Zachęcamy do udziału w w.w formie zajęć. 
Wszelkich informacji na temat projektu można uzyskać u koordynatora projektu oraz w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on-line realizowanych w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II” Rok szkolny 2020/2021

Koordynator projektu
Agata Witaszek


Zajęcia z biologii i matematyki w ramach projektu
MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 2A oraz 2AO i 2BO naszego liceum mają okazję uczestniczyć w zajęciach on line z biologii i matematyki, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i realizowanych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.  

Podczas zajęć z matematyki młodzi zgłębiali tajniki i potęgę kombinatoryki; poznali czym jest permutacja oraz transpozycja, dowiedzieli się, kiedy złożenie transpozycji jest przemienne i wiele innych.

Zdobytą wiedzę uczniowie mieli okazję zastosować rozwiązując różne zadania i problemy kombinatoryczne.

Grupa biologów pochyliła się nad tematami:  Antocyjanów – indykatorów pH w komórce roślinnej oraz  badaniem właściwości fizykochemicznych barwników. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość wysłuchania interesujących wykładów na tematy biologiczne, obserwacji doświadczeń oraz poznania sprzętu laboratoryjnego stosowanego na uczelniach.

Zajęcia realizowane w ramach projektu MCHE, mają na celu zapoznanie się i oswojenie przez uczniów z nową dla nich formą zajęć wideokonferencyjnych, prowadzonych na odległość przy pomocy najnowszych technologii, odbywanych jednocześnie w wielu szkołach, zbliżenie  środowiska szkolnego ze środowiskiem uczelnianym oraz rozbudzenie zainteresowania uczniów matematyką i biologią, co może zaowocować chęcią podjęcia studiów matematycznych, biologicznych lub dziedzin pokrewnych.

Opiekunami szkolnymi uczniów są: p. Krystyna Pawłowska i p. Agata Witaszek

     


Uczniowie klas 2A, 2AO, 2BO oraz 2BD  Liceum Ogólnokształcącego kontynuują zajęcia z matematyki i biologii realizowane w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II”.

W ramach zajęć z biologii uczniowie  mają  możliwość wirtualnego  uczestnictwa  w zajęciach z różnych  obszarów tematycznych  np.: anatomii i fizjologii ludzi,  zwierząt oraz genetyki. Są to  zajęcia pozalekcyjne, w czasie których uczniowie rozwijają swoje  zainteresowania biologiczne.

Tematy zajęć  realizowane są w formie wykładu oraz ćwiczeń, podczas których uczniowie  mają możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy oraz poznania  sprzętu laboratoryjnego stosowanego  na uczelni.

Na zajęciach z matematyki uczniowie klas 2AO, 2BO i 2BD poznają zagadnienia i rozwiązują problemy Józefa Flawiusza czy wieży z Hanoi oraz realizują tematykę dotyczącą metod sum wielokrotnych.

Zajęcia te mają na celu zainteresowanie uczniów matematyką oraz poszerzenie ich wiedzy o wiadomości  wykraczające poza podstawę programową, jak również zapoznanie z zajęciami wideokonferencyjnymi.


MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA
zakończenie projektu

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 2A, 2AO, 2BO oraz 2BD naszego liceum mieli okazję uczestniczyć w zajęciach on line z biologii i matematyki, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i realizowanych w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Zajęcia realizowane w ramach projektu MCHE, miały na celu podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły oraz właściwych postaw, umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym i gwarantujących właściwe funkcjonowanie na rynku pracy, poprzez realizację zajęć on-line z zakresu matematyki i biologii, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia rozwijające (60 godz.) dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w dwóch obszarach tematycznych: matematyka i biologia. Zajęcia odbywały się we współpracy z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Rolniczym, w formie zajęć on-line w okresie dwóch semestrów w roku szkolnym 2020/2021.

Opiekunami szkolnymi uczniów były: p. Krystyna Pawłowska i p. Agata Witaszek.

Zobacz galerię