Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w BrzeskuBiuletyn Informacji PublicznejKuratorium Oświaty w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Papieski w Krakowiedeklaracja-dost.jpgCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja EgzaminacyjnaOśrodek Rozwoju Edukacji

Social Media

Facebook 

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu 2021szk-dialogu2020.jpgszkoła dialogu 2019szkoła dialogu 2018szkoła dialogu 2017szkoła dialogu 2016

Znak JakościKlasy humanistyczne


book.png

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, GEOGRAFIA

Klasa lingwistyczna  została stworzona z myślą o uczniach mających predyspozycje do nauki języków obcych, ale również zainteresowanych zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki turystycznej, ekonomii i kulturoznawstwa. To doskonały wybór dla uczniów, dla których nauka języków jest pasją, kochających podróże, chcących w przyszłości łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy (kraje niemiecko i anglojęzyczne, hiszpańskojęzyczne, kraje skandynawskie). Uczniowie będą mieli możliwość nauki dodatkowego przedmiotu: iberystyka, obejmującego naukę podstaw języka hiszpańskiego oraz poszerzanie wiedzy na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach audiowizualnych z wykorzystaniem programów do interaktywnej nauki oraz sprzętu do wirtualnej rzeczywistości,
 • możliwość udziału w spotkaniach z wykładowcami i studentami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w ramach działającego w szkole Koła Naukowego FIORD, rozwijającego umiejętności językowe uczniów w zakresie języka norweskiego oraz poszerzania wiedzy o krajach skandynawskich,
 • możliwość udziału w Wymianie Polsko-Niemieckiej i współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami w Soltau i Köln,
 • udział w wyjazdach zagranicznych w celu praktycznego ćwiczenia umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

 • egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego,
 • udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego i z Języka Niemieckiego, Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Angielskiego, Konkursie Językowym DUET, Turbolandeskunde - Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, Fit in Deutsch oraz licznych konkursach językowych w ramach Tygodnia Języków Obcych; Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Afryce itp.,
 • podjęcia dalszej nauki na studiach. np. filologia angielska, filologia niemiecka, lingwistyka stosowana, iberystyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, geografia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie rekreacją i rozrywką, turystyka i rekreacja, administracja, praca socjalna, logistyka międzynarodowa.

Lingwistyczna


Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI

Klasa dziennikarska to klasa dla uczniów ciekawych świata, zainteresowanych tematyką społeczną, aktualnymi wydarzeniami w Polsce i na świecie, a swoją przyszłość wiążących ze środowiskiem dziennikarskim, prawa, biznesu, naukami społecznymi lub kierunkami socjologicznymi, pedagogicznymi i psychologicznymi albo po prostu, dla aktywnych i świadomych obywateli świata. Uczniowie będą mieli możliwość nauki dwóch przedmiotów dodatkowych:

 • edukacja medialno-techniczna – to zajęcia praktyczne, na których uczniowie filmują przy użyciu profesjonalnego sprzętu, robią zdjęcia, zajmują się obróbką, montażem oraz publikacją przygotowanych materiałów w różnych mediach,
 • dziennikarstwo i media społecznościowe nauczą, jak się zaprezentować, jak odbierać informacje i samemu prawidłowo je pisać, jak przygotować materiały dziennikarskie i jak swobodnie zachowywać się przed kamerą - mało teorii - dużo zajęć praktycznych.

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, wykorzystanie sprzętu audiowizualnego  i programów do interaktywnej nauki,
 • naukę dziennikarstwa i montażu filmów w profesjonalnym studiu telewizyjnym,
 • patronat akademicki Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze mediów i komunikacji społecznej,
 • udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych, konkursach, festiwalach.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

 • egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii i języka angielskiego,
 • udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim,
 • podjęcia dalszej nauki na studiach np. : dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, politologia, prawo administracyjne, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, filologia polska, filologia angielska, administracja, logopedia, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo międzynarodowe, reżyseria filmowa i telewizyjna, montaż filmowy.

Dziennikarska


Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
JĘZYK POLSKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI

Klasa humanistyczna zaprasza uczniów, którzy pragną rozwijać swoją wrażliwość i wyobraźnię, kreować swój światopogląd oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym. To klasa dla humanistów zainteresowanych problemami  współczesnego świata, pasjonujących się szeroko pojętą kulturą, literaturą i historią oraz tych, którzy planują karierę w zawodach prawniczych. Uczniowie będą mieli możliwość nauki przedmiotu dodatkowego: Kreatywność i autoprezentacja.  Będą to zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych pozwalające zwiększyć umiejętności w zakresie swobodnego wysławiania się i rozwijające krytyczne myślenie.

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • udział w zajęciach w otwartej przestrzeni edukacyjnej, uczestnictwo w seansach filmowych, sztukach teatralnych, lekcjach muzealnych,
 • możliwość rozwoju talentów krasomówczych poprzez udział w zajęciach Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich oraz Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,
 • udział w spotkaniach z niebanalnymi gośćmi ze świata nauki, kultury i sztuki,
 • współpracę z osobami reprezentującymi zawody prawnicze poprzez udział w wykładach z prawnikami, wizyty zawodoznawcze w sądzie. 

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

 • egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego,
 • udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim,
 • podjęcia dalszej nauki na studiach np.: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, kryminologia, polityka społeczna, historia, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, kulturoznawstwo, e-historia, archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, psychologia, pedagogika, teologia, logopedia, pedagogika, pedagogika specjalna.

Humanistyczna