Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w BrzeskuBiuletyn Informacji PublicznejKuratorium Oświaty w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Papieski w Krakowiedeklaracja-dost.jpgCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja EgzaminacyjnaOśrodek Rozwoju Edukacji

Social Media

Facebook 

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu 2021szk-dialogu2020.jpgszkoła dialogu 2019szkoła dialogu 2018szkoła dialogu 2017szkoła dialogu 2016

Znak JakościKlasy biologiczne


laboratory2.png

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

Klasa biologiczno - chemiczno - matematyczna to doskonały wybór dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi lub inżynieryjno - technicznymi. Uczniowie będą mieli możliwość nauki dodatkowego przedmiotu: język angielski medyczny, którego program poszerza zakres języka angielskiego o współczesną terminologię specjalistyczną przydatną na studiach medycznych, w pracy pielęgniarek, farmaceutów i lekarzy oraz przedstawicieli zawodów medycznych, w szczególności pracujących za granicą.

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie biologii i chemii podczas zajęć on line z wykładowcami uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III,
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych, tematycznych spotkaniach ze specjalistami z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
 • patronat Krakowskiej Akademii im. Jana Frycza Modrzewskiego i możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach i zajęciach z zakresu nauk medycznych z wykładowcami i studentami uczelni,
 • współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

 • egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii i matematyki,
 • studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i inżynieryjno - technicznych m.in. takich jak: lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, psychologia, biotechnologia, biochemia, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, ekologia, technologia żywności i żywienia, towaroznawstwo, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, nowoczesne technologie  w kryminalistyce,
 • udziału w olimpiadach i konkursach np.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”.

Medyczna


Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

Klasa biologiczno - chemiczna to klasa dla ciekawych funkcjonowania świata przyrody, dla pasjonatów poznawania świata poprzez doświadczanie, dla przyszłych przyrodników, lekarzy i pracowników laboratoriów, dla osób chcących nieść pomoc innym (psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych, kosmetologów). Uczniowie będą mieli możliwość nauki dodatkowego przedmiotu: chemia w praktyce. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym z chemii, a także do udziału w olimpiadach i konkursach chemicznych. Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnym, doskonale wyposażonym laboratorium chemicznym. Każdy uczeń będzie pracował na swoim stanowisku wyposażonym w sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne, samodzielnie przeprowadzał doświadczenia, wyciągał wnioski i konsultował je z nauczycielem prowadzącym.

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie biologii i chemii podczas zajęć on line z wykładowcami uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III,
 • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych mikroskopów, licznych eksponatów, preparatów anatomicznych, okazów biologicznych oraz modeli – w tym także 3D,
 • udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych, np. do Muzeum Anatomii Collegium Medicum w Krakowie, Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie, szkoleniach, warsztatach, zajęciach z zakresu nauk medycznych z wykładowcami i studentami Krakowskiej Akademii im. Jana Frycza Modrzewskiego, zajęciach terenowych prowadzonych przez leśników z Nadleśnictwa Brzesko i Niepołomice.

 Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

 • egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego,
 • studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i psychologicznych m.in. takich jak: kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, psychologia, biotechnologia, biochemia, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, ochrona środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, inżynieria ekologiczna, technologia żywności i żywienia, biogospodarka, towaroznawstwo, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, odnawialne źródła energii,
 • udziału w olimpiadach i konkursach np.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”.

Biol-Chem


Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA, JĘZYK ANGIELSKI

Oferta klasy społeczno – przyrodniczej skierowana jest do osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia. Szeroki dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym stworzy możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych, zgłębiania zagadnień przyrodniczych oraz związanych z funkcjonowaniem człowieka w środowisku. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach: elementy komunikacji społecznej, wprowadzających w zagadnienia psychologii, pedagogiki i socjologii. Uczniowie poznają mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka, techniki prawidłowej komunikacji, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz rozwiną swoje umiejętności interpersonalne . 

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie biologii podczas zajęć on line
  z wykładowcami uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III,
 • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych mikroskopów, licznych eksponatów, preparatów anatomicznych, okazów biologicznych oraz modeli – w tym także 3D,
 • możliwość rozwoju talentów krasomówczych poprzez udział w zajęciach Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich oraz Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,
 • spotkania ze specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • możliwość udziału w specjalistycznych kursach: pierwszej pomocy przedmedycznej lub podstaw języka migowego.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

 • egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, biologii i języka angielskiego,
 • studiów na kierunkach przyrodniczych, humanistycznych i lingwistycznych m.in. takich jak: psychologia, psychologia biznesu, psychologia edukacji, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, coaching, terapia zajęciowa, biologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, filologia polska, filologia angielska, logopedia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • udziału w olimpiadach i konkursach np.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Konkursie Wiedzy Psychologicznej.

Przyrodnicza