Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w BrzeskuBiuletyn Informacji PublicznejKuratorium Oświaty w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w KrakowieUniwersytet Papieski w Krakowiedeklaracja-dost.jpgCentralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja EgzaminacyjnaOśrodek Rozwoju Edukacji

Social Media

Facebook 

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu 2021szk-dialogu2020.jpgszkoła dialogu 2019szkoła dialogu 2018szkoła dialogu 2017szkoła dialogu 2016

Znak JakościKlasa społeczno - przyrodnicza


Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA, JĘZYK ANGIELSKI


Oferta klasy społeczno – przyrodniczej skierowana jest do osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia. Szeroki dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym stworzy możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych, zgłębiania zagadnień przyrodniczych oraz związanych z funkcjonowaniem człowieka w środowisku. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach: elementy komunikacji społecznej, wprowadzających w zagadnienia psychologii, pedagogiki i socjologii. Uczniowie poznają mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka, techniki prawidłowej komunikacji, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz rozwiną swoje umiejętności interpersonalne . 

Uczniom tej klasy oferujemy:

  • możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie biologii podczas zajęć on line
    z wykładowcami uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III,
  • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych mikroskopów, licznych eksponatów, preparatów anatomicznych, okazów biologicznych oraz modeli – w tym także 3D,
  • możliwość rozwoju talentów krasomówczych poprzez udział w zajęciach Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich oraz Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,
  • spotkania ze specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki i socjologii,
  • możliwość udziału w specjalistycznych kursach: pierwszej pomocy przedmedycznej lub podstaw języka migowego.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

  • egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, biologii i języka angielskiego,
  • studiów na kierunkach przyrodniczych, humanistycznych i lingwistycznych m.in. takich jak: psychologia, psychologia biznesu, psychologia edukacji, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, coaching, terapia zajęciowa, biologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, filologia polska, filologia angielska, logopedia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • udziału w olimpiadach i konkursach np.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Konkursie Wiedzy Psychologicznej.